Leeuwarden

  • Levering en plaatsing in heel Nederland
  • Hoogwaardig natuursteen

Kerkhof Wijtgaard (Wytgaard)

Deze begraafplaats is een Rooms Katholieke begraafplaats en bevindt zich aan de Púndyk in Wytgaard.
 

Kerkhof Sint-Martinustsjerke Wirdum (Wurdum)

Deze begraafplaats is een Nederlands Hervormde begraafplaats en bevindt zich aan de Hôf in Wirdum.
 

Begraafplaats Warga (Wergea)

Deze begraafplaats is een algemene begraafplaats en bevindt zich aan de Wartensterdyk in Wergea.
 

RK Begraafplaats Warga (Wergea)

Deze begraafplaats is een Rooms Katholieke begraafplaats en bevindt zich aan de Kerkbuurt in Wergea.
 

Kerkhof Weidum

Deze begraafplaats is een Nederlands Hervormde begraafplaats en bevindt zich aan de Lytse Buorren in Weidum.
 

Kerkhof Wartena (Warten)

Deze begraafplaats is een Nederlands Hervormde begraafplaats en bevindt zich aan de Hoofdstraat in Warten.
 

Begraafplaats Warten

Deze begraafplaats is een algemene begraafplaats en bevindt zich aan de Midsbuorren in Warten.
 

Kerkhof Warstiens

Deze begraafplaats is een Nederlands Hervormde begraafplaats en bevindt zich aan de Buorren in Warstiens.
 

Begraafplaats Swichum

Deze begraafplaats is een Protestantse begraafplaats en bevindt zich aan de Ayttadyk in Swichum.
 

Begraafplaats Reduzum

Deze begraafplaats is een algemene begraafplaats en bevindt zich aan de Legedyk in Reduzum.
 

Kerkhof Mantgum

Deze begraafplaats is een Nederlands Hervormde begraafplaats en bevindt zich aan de Seerp van Galemawei in Mantgum.
 

Begraafplaats Leons

Deze begraafplaats is een algemene begraafplaats en bevindt zich aan de Leons in Leons.
 

Begraaflaats Lekkum

Deze begraafplaats is een Rooms Katholieke begraafplaats en bevindt zich aan de Tsjerkepaed in Lekkum.
 

Noorderbegraafplaats Leeuwarden

Deze begraafplaats is een algemene begraafplaats en bevindt zich aan het Schapendijkje in Leeuwarden.
 

Joodse begraafplaats Leeuwarden

Deze begraafplaats is een Joodse begraafplaats en bevindt zich aan de Jelsumerstraat in Leeuwarden.
 

Huizumerbegraafplaats Leeuwarden

Deze begraafplaats is een algemene begraafplaats en bevindt zich aan de Huizum-Dorp in Leeuwarden.
 

RK Begraafplaats Vitushof Leeuwarden

Deze begraafplaats is een Rooms Katholieke begraafplaats en bevindt zich aan de Harlingerstraatweg in Leeuwarden.
 

Kerkhof Cornjum (Koarnjum)

Deze begraafplaats is een Nederlands Hervormde begraafplaats en bevindt zich aan de De Wier in Koarnjum.
 

Kerkhof Jorwerd (Jorwert)

Deze begraafplaats is een algemene begraafplaats en bevindt zich aan de Sluytermanwei in Jorwert.
 

RK Begraafplaats Jirnsum

Deze begraafplaats is een Rooms Katholieke begraafplaats en bevindt zich aan de Rijksweg in Jirnsum.