Noardeast-Fryslân

  • Levering en plaatsing in heel Nederland
  • Hoogwaardig natuursteen

Prot. Begraafplaats Wetsens St. Vituskerk

Deze begraafplaats is een algemene begraafplaats en bevindt zich aan de Opgong in Wetsens.
 

Begraafplaats “Molenzes” Ternaard

Deze begraafplaats is een algemene begraafplaats en bevindt zich aan de Holwerterdyk in Ternaard.
 

Kerkhof Peazens (Paesens)

Deze begraafplaats is een Nederlands Hervormde begraafplaats en bevindt zich aan de De Buorren in Paesens.
 

Kerkhof Oudwoude

Deze begraafplaats is een Nederlands Hervormde begraafplaats en bevindt zich aan de Foarwei in Oudwoude.
 

Begraafplaats "Nijenhof" Oudwoude

Deze begraafplaats is een algemene begraafplaats en bevindt zich aan de Nijenhof in Oudwoude.
 

Kerkhof Nijewier (Niawier)

Over Kerkhof Nijewier (Niawier) Deze begraafplaats is een Nederlands Hervormde begraafplaats en bevindt zich aan de Tsj…
 

Begraafplaats Nes

Deze begraafplaats is een Nederlands Hervormde begraafplaats en bevindt zich aan de Wâldwei in Nes.
 

Begraafplaats Lioessens

Deze begraafplaats is een algemene begraafplaats en bevindt zich aan de Doarpsstrjitte in Lioessens.
 

Begraafplaats Lichtaard

Deze begraafplaats is een Rooms Katholieke begraafplaats en bevindt zich aan de Noardermieddyk in Lichtaard.
 

Begraafplaats Kollumerzwaag

Deze begraafplaats is een Nederlands Hervormde begraafplaats en bevindt zich aan de Foarwei in Kollumerzwaag.
 

Begraafplaats Holwerd (Holwert)

Deze begraafplaats is een Nederlands Hervormde begraafplaats en bevindt zich aan de Tsjerkestrjitte in Holwerd.
 

Begraafplaats Engwierum (Ingwierrum)

Deze begraafplaats is een algemene begraafplaats en bevindt zich aan de Bûtendykswei in Engwierum.
 

Begraafplaats Damwâldsterreedsje Dokkum

Deze begraafplaats is een algemene begraafplaats en bevindt zich aan de Damwâldsterreedsje in Dokkum.
 

Kerkhof Brantgum

Deze begraafplaats is een Nederlands Hervormde begraafplaats en bevindt zich aan de Ids Wiersmastrjitte in Brantgum.
 

Begraafplaats Anjum (Eanjum)

Deze begraafplaats is een algemene begraafplaats en bevindt zich aan de Bantswei in Anjum.